Nieuws

Passend onderwijs Haarlemmermeer
Een optimale ontwikkelomgeving voor élk kind: nieuwsbrief 15 februari 2024
Bekijk onze nieuwsbrief van 15 februari 2024, een themanummer over de subsidie ten behoeve van meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Lees verder
De nieuwe HB-collega’s stellen zich voor
Na de voorjaarsvakantie start in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer ‘De Tandem’: een tussenvoorziening voor hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs die uitvallen of dreigen uit te vallen. De Tandem biedt een combinatie van onderwijs en gespecialiseerde zorg, waarmee gekeken wordt hoe het best kan worden aangesloten bij de ondersteuningsbehoefte van het kind. De Tandem-collega’s Joyce, Ingrid, Martine en Sonja stellen zich in deze nieuwsbrief aan je voor.
Lees verder
Kijken achter het gedrag: de zijnskenmerken bij hoogbegaafdheid
Zijnskenmerken zijn een wezenlijk onderdeel van hoogbegaafden: dus ook van hoogbegaafde kinderen. Deze kenmerken vormen een ingang om hoogbegaafdheid bij een kind te signaleren en kunnen handvatten bieden voor goede begeleiding.
Lees verder
Netwerkbijeenkomst Schoolaanwezigheid en langdurig verzuim
Op 27 februari staat onze netwerkbijeenkomst in het C-punt gepland en deze gaat over Schoolaanwezigheid en langdurig verzuim.
Lees verder
Over maatwerk en vroegtijdig herkennen: terugblik themabijeenkomst hoogbegaafdheid
Donderdag 7 december was het dan zover: in de kleine theaterzaal van het Cpunt (voorheen de Meerse) kwamen intern begeleiders, HB-specialisten en directeuren bijeen om inspiratie op te halen en met elkaar in gesprek te gaan rondom het thema hoogbegaafdheid. Het programma was vol en veelzijdig.
Lees verder
Subsidieregeling begaafde leerlingen: onze drie grote doelen
Aan het begin van dit kalenderjaar hebben wij de besturen op de hoogte gebracht van de toegekende subsidie om de signalering en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen in de Haarlemmermeer verder vorm te geven. Het projectplan met de activiteiten voor de komende drie jaar vindt u eind deze maand op onze website. In deze nieuwsbrief leest u alvast een korte beschrijving van de drie grote doelen die we onszelf hebben gesteld.
Lees verder
1 2 3