Netwerk binnen het samenwerkingsverband

Binnen het samenwerkingsverband hebben we twee netwerkgroepen:

Passend onderwijs Haarlemmermeer

Klankbordgroep intern begeleiders, directies en kwaliteitsmedewerkers

De klankbordgroep (KG) is ingericht om draagvlak en betrokkenheid te creëren voor het beleid vanuit het samenwerkingsverband. De KG bestaat uit een brede afvaardiging van het werkveld. Zij denken mee bij de borging en de (door)ontwikkeling van het beleid en initiatieven vanuit het samenwerkingsverband (SWV). De KG biedt het ons de kans om te luisteren naar de behoefte en vragen vanuit het veld. De KG komt vier keer per jaar bij elkaar.

Bijeenkomsten van de klankbordgroep in schooljaar 2023-2024:

  •   9 oktober 2023
  • 11 december 2023
  •   4 maart 2024
  • 13 mei 2024

Alle bijeenkomsten zijn van 15.00 tot 17.00 uur.
 

Netwerkgroep kwaliteit

De netwerkgroep kwaliteit bestaat uit de kwaliteitsmedewerkers van de aangesloten besturen. Vier keer per jaar komt deze groep bij elkaar om aan de hand van het jaarplan van het samenwerkingsverband de (door) ontwikkelingen op het gebied van de onderwijskwaliteit te bespreken. Met elkaar zorgen we voor de borging van het beleid en informeren wij elkaar over nieuwe ontwikkelingen en initiatieven. 

Bijeenkomsten netwerkgroep kwaliteit in 2023-2024:

  •  2 oktober 2023
  •  4 december 2023
  • 26 februari 2024
  •  6 mei 2024

Alle bijeenkomsten zijn van 15.00 tot 17.00 uur.