Bestuur

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer is in handen van Annette Giling.

Passend onderwijs Haarlemmermeer

Bestuurlijk model

Samenwerkingsverband Passend onderwijs Haarlemmermeer heeft gekozen voor de vereniging als rechtsvorm. De deelnemende besturen  vormen de leden van de vereniging.

Binnen de vereniging is een organieke scheiding van bestuur en intern toezicht. De directeur-bestuurder vormt het bestuursorgaan en draagt namens de aangesloten besturen zorg voor de wettelijke en statutaire opdracht. De algemene vergadering fungeert als intern toezichthoudend orgaan. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Met deze vorm van inrichting van de governance voldoet het samenwerkingsverband aan de wettelijke kaders. Er zijn vijf algemene vergaderingen per schooljaar.

Naast de algemene vergadering heeft het samenwerkingsverband op basis van de statuten twee commissies ingesteld: de kwaliteitscommissie en de remuneratiecommissie. Deze commissies zijn samengesteld uit de leden van de vereniging. Deze commissies hebben een adviserende rol richting de leden van de vereniging en hebben een eigen reglement dat zijn grondslag in de statuten vindt.
 

Schoolbesturen

De volgende schoolbesturen zijn aangesloten bij samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer:

Aloysius Stichting

Asko Scholen Primair

Montessori Vereniging Haarlemmermeer

Stichting Floreer

Stichting Islamitisch basisonderwijs Amsterdam    

Stichting Jong Leren

Stichting Meer Primair

Stichting Levvel PI-scholen

Stichting Sein

Stichting Spaarnesant