Expertiseplatform

Het expertiseplatform is onderdeel van het Centraal Coördinatiepunt. Dit platform biedt ondersteuning in het duiden van de onderwijs-ondersteuningsbehoeften van de leerling en het meest kansrijke ontwikkelingsperspectief. De experts worden ingezet bij complexe vraagstukken en bij eventueel aanvullend onderzoek.

Passend onderwijs Haarlemmermeer