Expertiseplatform

Het expertiseplatform is onderdeel van het Centraal Coördinatiepunt. Met het Expertiseplatform zorgen we voor kennisoverdracht naar de scholen door inzet van experts. De experts worden ingezet bij complexe vraagstukken en bij eventueel aanvullend onderzoek.

Passend onderwijs Haarlemmermeer