Scholen

Een optimale context voor ieder kind, daar gaan we voor. Hoe sterker de context, hoe beter een kind zich kan ontwikkelen naar een kansrijke toekomst. We maken ons sterk om ieder kind het onderwijs te bieden dat het beste aansluit bij hun mogelijkheden. Dat is in lijn met de doelen uit de Wet passend onderwijs.

 

Passend onderwijs Haarlemmermeer

Wet passend onderwijs

In de Wet passend onderwijs is geregeld dat alle kinderen van 4 t/m 13 jaar een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Voor scholen en schoolbesturen zijn dit de belangrijkste punten uit de Wet passend onderwijs:

  • Iedere school biedt minimaal de basisondersteuning. Scholen binnen een regio bepalen samen wat precies binnen die basisondersteuning valt (denk aan hulp bij dyslexie of programma’s gericht op het voorkomen van gedragsproblemen). Sommige scholen bieden naast deze basisondersteuning aanvullende ondersteuning.
  • Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dit houdt in dat scholen de taak hebben om passend onderwijs te geven aan ieder kind dat is ingeschreven. De school is daarbij verantwoordelijk voor het vinden van een andere school wanneer dit nodig is voor de optimale ontwikkeling van een kind.
  • Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin staat welke ondersteuning de school kan bieden en hoe die ondersteuning is georganiseerd.
  • Schoolbesturen ontvangen financiën van het samenwerkingsverband voor het realiseren van passend onderwijs voor de kinderen.

Video: Passend onderwijs in 3 minuten


Lees meer over passend onderwijs