Toelaatbaarheidsverklaring

Om van het reguliere basisonderwijs naar het speciaal (basis)onderwijs te gaan, hebben kinderen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig. Als samenwerkingsverband doorlopen we een zorgvuldig proces voor het afgeven van die verklaring. De volgende documenten geven meer informatie over dit proces:

Passend onderwijs Haarlemmermeer