Onderwijs aan nieuwkomers

 

Passend onderwijs Haarlemmermeer

We willen alle kinderen dezelfde kansen geven op een goede ontwikkeling. Daarom ondersteunen we kinderen die vanuit andere landen naar de Haarlemmermeer komen in de internationale schakelklassen en met taalcoaching in de groepen 1-2 van reguliere scholen. Het expertisecentrum voor ‘Nieuwkomers’ biedt kennis en begeleiding aan de scholen binnen het samenwerkingsverband. Vanuit het expertisecentrum Nieuwkomers begeleiden we leerkrachten en intern begeleiders met ambulante begeleiding en door ze trainingen aan te bieden in bijvoorbeeld meertaligheid en cultuursensitief en trauma sensitief onderwijs. Zo kunnen zij inspelen op de verschillende achtergronden, ervaringen en behoeften van deze kinderen en hun ouders.
 

Documenten