Over ons

'Samenwerken aan een optimale context
voor ieder kind'

Passend onderwijs Haarlemmermeer

Wat is een samenwerkingsverband passend onderwijs?

In een samenwerkingsverband passend onderwijs werken scholen samen om alle kinderen in de regio onderwijs te kunnen bieden dat bij ze past. Ieder schoolbestuur in Nederland is aangesloten bij een samenwerkingsverband passend onderwijs. Dat is wettelijk verplicht. Een samenwerkingsverband ontvangt een bijdrage van het ministerie van Onderwijs om passend onderwijs te realiseren in de regio. De aangesloten schoolbesturen bepalen met elkaar hoe dat geld besteed wordt.

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmer is een vereniging van 6 schoolbesturen voor primair onderwijs en 4 schoolbesturen voor speciaal primair onderwijs.
 

Onze missie

Een optimale context voor ieder kind
Hoe sterker de context, hoe beter een kind zich kan ontwikkelen naar een kansrijke toekomst. We willen dat er voor alle kinderen passend onderwijs beschikbaar is dat het beste aansluit bij hun mogelijkheden.
 

Onze visie

Een optimale context voor kinderen vormen we via sterke ondersteuning, een sterke omgeving en een sterke organisatie.

 • sterke ondersteuning
  goede basis- en extra ondersteuning op scholen & een dekkend aanbod van specialistische voorzieningen
 • een sterke omgeving
  het kind centraal, in goede samenwerking met ouders, school, gemeente, jeugdzorg en andere maatschappelijke partners
 • een sterke organisatie
  oplossingsgericht, met consulenten passend onderwijs als de kern
   

Onze kernwaarden

 • deskundig en zorgvuldig
 • ondernemend
 • betrouwbaar
   

Wie is wie?

Maak kennis met ons team.

Annette Giling
Directeur-bestuurder
 

Ruud van der Heu
Consulent passend onderwijs
Deskundige TLV-commissie
Aanspreekpunt PO-VO
rvanderheu@po-haarlemmermeer.nl
 

Whitney Kiesouw
Consulent passend onderwijs en CCP
Aanspreekpunt gespecialiseerd onderwijs
wkiesouw@po-haarlemmermeer.nl
 

Annet Krijger
Officemanager
secretariaat@po-haarlemmermeer.nl
023 303 01 02
 

Laura Loupatty
Consulent passend onderwijs
Aanspreekpunt voor Interprofessioneel Samenwerken
lloupatty@po-haarlemmermeer.nl
 

Manon Robben-Boelé
Consulent passend onderwijs
Coördinatie Expertiseplatform en CCP
Aanspreekpunt nieuwkomersonderwijs en inclusie
mrobbenboele@po-haarlemmermeer.nl
 

Monique Veneboer
Consulent passend onderwijs
Aanspreekpunt meer- en hoogbegaafdheidsonderwijs
mveneboer@po-haarlemmermeer.nl
 

Els Vervenne
Consulent passend onderwijs
Aanspreekpunt professionalisering
evervenne@po-haarlemmermeer.nl
 

Sabine Visbeen
Consulent passend onderwijs en CCP
Aanspreekpunt oudersteunpunt
svisbeen@po-haarlemmermeer.nl
 

Linda de Winter
Consulent passend onderwijs  /  beleidsmedewerker
Coördinatie Expertiseplatform en CCP
Voorzitter TLV-commissie
Aanspreekpunt schoolaanwezigheid en thuiszitters
ldewinter@po-haarlemmermeer.nl