Ondersteuningsplanraad (OPR)

Zoals iedere school een medezeggenschapsraad heeft, kent ook het samenwerkingsverband een medezeggenschapsorgaan: de ondersteuningsplanraad (OPR). De ondersteuningsplanraad vertegenwoordigt de belangen van het personeel en de ouders en leerlingen van de scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer.

 

Passend onderwijs Haarlemmermeer

Via de ondersteuningsplanraad hebben ouders en medewerkers instemmingsrecht op het ondersteuningsplan. Ook kan de OPR advies geven aan het bestuur van het samenwerkingsverband en onderwerpen aandragen waar aandacht aan besteed moet worden.

Leden van de ondersteuningsplanraad per februari 2023

  • Mechtelt van Asperen - m.vanasperen@pi-scholen.nl
  • Saif Kadirbaks - saif_kadirbaks@hotmail.com
  • Mirjam Oudendijk -  mirjam.oudendijk@jl.nu
  • Charlotte van de Meerendonk - charlotte-vande-meerendonk@montessori-haarlemmermeer.nl
  • Chrispijn Groenheide - chrispijn.groenheide@sopoh.nl

Documenten