Centraal Coördinatiepunt

Het Centraal Coördinatiepunt (CCP) is onderdeel van ons samenwerkingsverband. Hiermee bieden we ondersteuning aan scholen en schoolbesturen bij aanmeldingen van kinderen met een extra ondersteuningsvraag. Samen met alle betrokkenen brengen we de ondersteuningsvraag helder in kaart, zodat we komen tot het meest passende en kansrijke ondersteuningsaanbod voor ieder kind.

Passend onderwijs Haarlemmermeer