Cyclisch overleg

De consulenten begeleiden de scholen in een 5-wekelijkse cyclus volgens de handelingsgerichte werkwijze. Dit is een systematische manier van werken om aan te sluiten bij de basis- en onderwijsbehoeften van kinderen.

 

Passend onderwijs Haarlemmermeer
In diezelfde cyclus sluiten de consulenten aan bij het zorgadviesteam (ZAT) op de school. Waar nodig zijn ze aanwezig bij multidisciplinaire overleggen (MDO’s). Op deze manier brengt het team van consulenten samenhang in interventies en zorgen we voor een versterking van de context voor het kind. De werkstructuur is handelingsgericht en interprofessioneel.