Basis- en extra ondersteuning

De scholen bieden basisondersteuning via het differentiatiemodel, waarmee ze inspelen op de verschillen tussen leerlingen. Als het nodig is kunnen lichte, kortdurende interventies worden ingezet. Zo vindt de leerling weer aansluiting vindt bij de groep. Ook kan met diagnostiek in kaart worden gebracht welke ondersteuning nodig is.

 

Passend onderwijs Haarlemmermeer

Hoe ver de basisondersteuning gaat, staat in de schoolgids. Hierin wordt ook beschreven welke mogelijkheden er zijn voor maatwerk.
 

De basisondersteuning omvat:

 • Aanpak van opvallende leesproblemen en/of dyslexie
 • Aanpak van opvallende rekenproblemen en/of dyscalculie
 • Ondersteuning aan hoog- en meerbegaafde leerlingen
 • Methodes en/of trainingen gericht op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
 • Basisdiagnostiek (ten behoeve van de hierboven genoemde punten)
 • Een protocol voor medisch handelen
 • Fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw; aangepaste werkruimte en hulpmiddelen voor kinderen die dat nodig hebben

Extra ondersteuning kan onder meer de volgende interventies omvatten:

 • Aanpak van ernstige lees- of rekenproblemen en voor dyslexie of dyscalculie in combinatie met andere ondersteuningsvraagstukken
 • Aanpak van opvallende werkhoudingsproblemen en/of gedragsproblemen
 • Aanpak van geduide gedragsproblemen op basis van gediagnosticeerde stoornis/aandoening
 • Inzet op verlengde observatie of verdiepingsdiagnostiek