Dekkend aanbod

We willen voor ieder kind een passende plek in het onderwijs, zodat het zich kansrijk kan ontwikkelen. Dit doen we door met elkaar samen te werken aan een evenwichtig, samenhangend en duurzaam dekkend netwerk.

Overzicht huidig dekkend aanbod:

Passend onderwijs Haarlemmermeer

SO 4

 • PI-school De Ster, groep 1 t/m 8 en combi-behandeling

SO 3

 • Van Voorthuijsenschool, ZML (zeer moeilijk lerende kinderen), SO (speciaal onderwijs) en VSO (voortgezet speciaal onderwijs), groepen t/m 18 jaar
 • De Waterlelie, ZML, epilepsie, LZK (langdurig zieke kinderen), SO en VSO, groepen t/m 18 jaar
 • De Parel, LKZ, MG (meervoudig gehandicapt), LG (lichamelijk gehandicapt), brede regiovoorziening

SO 1&2

 • Landelijke toegang en plaatsing door Auris

SBO

 • Dr. JP Heijeschool, groep 1 t/m 8 (1x groep 1/2)
 • De Klimboom, groep 3 t/m 8
 • De Fakkel, groep 3 t/m 8
 • Het Kompas, groep 1 t/m 8 (1x groep 1/2)

SBO+

 • Dr. JP Heijeschool, 2 groepen 1/2 (onderbouw), taalontwikkelingsproblematiek
 • De Klimboom, 2 groepen onderbouw/middenbouw, internaliserend, gericht op ASS (autismespectrumstoornis)
 • De Fakkel, 1 groep middenbouw/bovenbouw, internaliserend, gericht op ASS

HB

 • Niveau 1 t/m 3 (onder andere Day-a-week, voltijd-HB en differentiatie-uren 10) vallen onder basisondersteuning en maatwerk.