Nieuws

Passend onderwijs Haarlemmermeer
Van verzuim naar schoolaanwezigheid

Van verzuim naar schoolaanwezigheid

25-04-2024
De netwerkbijeenkomst van 27 februari 2024 stond in het teken van schoolaanwezigheid en langdurig verzuim. Het doel van de bijeenkomst was een eerste aanzet tot het kijken met een andere bril: van verzuim naar schoolaanwezigheid.

Tijdens de eerste presentatie gaven Phylicia Refos en Damini Sharma van Leerplicht Haarlemmermeer een toelichting op de plichten en de mogelijkheden binnen de leerplichtwet.

Om het belang van schoolaanwezigheid te onderstrepen deelden Melchior Wammes en Nils Aukema van de Adviesraad Eigenwijsheid hun ervaringen rond verzuim en thuiszitten.

Vervolgens gaven Juscha en Martijn Schrijver een presentatie over de gevolgen van verzuim op de korte en lange termijn. Daarnaast namen zij ons mee in de ontwikkelingen die zij hebben doorgemaakt bij het omdenken van verzuim naar schoolaanwezigheid. Dit vanuit het wetenschappelijk kader ‘multi-dimensional multi-tiered system of supports (MD-MTSS) framework’ (Kearney & Graczyk: 2014, 2020), zie afbeelding.


Tot slot gaf Mark Timmermans een presentatie over de kracht van de digitale school, naar aanleiding van zijn gelijknamige boek. Onderwijs op school, omringd door leeftijdsgenoten en leraren, is voor de ontwikkeling van ieder kind en iedere jongere belangrijk. Maar een leerling die tijdelijk door lichamelijke of psychische oorzaken niet naar school kan, moet ook onderwijs krijgen. De kansen die de digitalisering biedt, kunnen beter worden benut voor het onderwijs aan deze leerlingen. Thuiszitten zonder onderwijs heeft grote gevolgen voor de leerling, de ouders en uiteindelijk de maatschappij.

Omdenken van verzuim naar schoolaanwezigheid vraagt tijd en energie. Om scholen hierbij te helpen heeft het Steunpunt Passend Onderwijs een publicatie gedeeld met daarin een overzicht van aandachtspunten die belangrijk en/of voorwaardelijk zijn om met schoolaanwezigheid aan de slag te gaan. Bekijk deze publicatie