Nieuws

Passend onderwijs Haarlemmermeer
Terugblik op de Krachtdag 2024

Terugblik op de Krachtdag 2024

25-04-2024
Op uitnodiging van de gemeente Haarlemmermeer namen de consulenten van Passend Onderwijs Haarlemmermeer en afgevaardigden van de scholen deel aan de Krachtdag 2024. Een inspirerende dag die geopend werd door de wethouders Charlotte van der Meij en Charif El Idrissi.
Centraal stond het thema 'Samenwerken bij uitdagingen'. Dit leidde tot boeiende workshops en ontmoetingen met gemandateerde professionals uit diverse domeinen, zorgaanbieders en andere maatschappelijke organisaties. 
 
De Krachtdag sloot mooi aan bij de uitgangspunten van de projectgroep Interprofessioneel Samenwerken, opgericht in 2023. Hierin bundelen vertegenwoordigers vanuit de gemeente en onderwijs hun krachten. Deze groep omvat de gemandateerde professionals (leerplicht, schoolcoach, jeugdverpleegkundig/ jeugdarts), intern begeleiders van de scholen en de consulent van het samenwerkingsverband.
 
Door elkaar beter te leren kennen, leggen we de fundering voor een krachtige, interprofessionele samenwerking, gericht op het creëren van de optimale context voor onze jeugd - thuis én op school. Hoe sterker deze context, hoe beter zij zich kunnen ontwikkelen naar een kansrijke toekomst.