Nieuws

Passend onderwijs Haarlemmermeer
Subsidie Wel in ontwikkeling: onderzoeken wat wél kan

Subsidie Wel in ontwikkeling: onderzoeken wat wél kan

08-11-2023
Binnen samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer werken we aan ontwikkelkansen voor alle leerlingen. Ook leerlingen die langere tijd niet naar school gaan. Daarom hebben we een aanvraag gedaan voor Wel in ontwikkeling, een subsidie vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor kinderen en jongeren die niet staan ingeschreven op een school. Met de samenwerkingsverbanden Amstelronde en Amstelland en De Meerlanden starten we een pilot waarbij we vijf leerlingen in deze doelgroep een vorm van ontwikkeling gaan bieden.

Hoe die ontwikkeling er precies uit gaat zien, dat moet de komende tijd duidelijk worden. Linda de Winter, beleidsmedewerker Passend Onderwijs Haarlemmermeer: “Met de samenwerkingsverbanden en Stichting Gedragswerk gaan we de leerlingen helpen door te kijken wat er wél kan. Hoe kunnen we deze doelgroep helpen zich te ontwikkelen?”

Het gaat om leerlingen die al langere tijd niet naar school gaan, bijvoorbeeld omdat ze om medische of psychische redenen een vrijstelling hebben. Of omdat ze om, om welke reden dan ook, niet staan ingeschreven op een school. “Deze leerlingen komen op dit moment niet in aanmerking voor ondersteuning. De subsidie is in het leven geroepen om ook deze kinderen en jongeren ontwikkelkansen te geven. Met één leerling zijn we inmiddels van start gegaan, we hopen de pilot later in dit schooljaar uit te kunnen breiden.”