Nieuws

Passend onderwijs Haarlemmermeer
Op zoek naar OPR-leden!

Op zoek naar OPR-leden!

17-04-2024
Wil je meedenken over inclusie, hoogbegaafdheid en jeugdhulp op school? Dat kan! Onze OPR zoekt nieuwe leden.

Passend onderwijs voor alle kinderen in Haarlemmermeer, daar zet het samenwerkingsverband zich met volle overtuiging voor in.

  • Maximale ontwikkeling voor ieder kind
  • Samenwerken met kernpartners, o.a. jeugdhulp en gemeente
  • Het versterken van professionals in het bieden van passend onderwijs

Hoe sterker de context, hoe beter een kind zich kan ontwikkelen naar een kansrijke toekomst. Lees ons ondersteuningsplan op de website voor meer inhoudelijke informatie.

De OPR

De ondersteuningsplanraad is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. De OPR bestaat uit betrokken ouders en medewerkers van scholen om vanuit de eigen expertise te kunnen meedenken en praten over de plannen van het samenwerkingsverband. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar, waarbij de directeur-bestuurder aanwezig is om vragen te beantwoorden. De OPR is een belangrijk orgaan met hetzelfde doel: goed doen voor elk kind.

Rol van een OPR-lid

Als lid wil je op de hoogte zijn en blijven van de wet passend onderwijs, meedenken over het beleid rondom passend onderwijs, ervaring delen en kennis opdoen, kritisch meepraten over besluiten aangaande passend onderwijs en instemming of advies geven en weten waar het geld aan wordt besteed. Ook heb je interesse in de effecten van passend onderwijs en wil je je voor langere tijd inzetten voor de OPR.

Taken van een OPR-lid

  • Je bent aanwezig bij elke vergadering
  • Je stelt met elkaar de agenda op
  • Je bereidt je voor op de stukken die vooraf worden gestuurd
  • Je denkt na over eventuele vraagstukken/projecten die lopen of gestart gaan worden
  • Je bent actief door seminars te volgen, deel te nemen in werkgroepen en de achterban te informeren

Een OPR-lid ontvangt een vergoeding. Als we je interesse hebben gewekt en je kunt je vinden in de rollen en taken van een OPR-lid, mail dan naar: secretariaat@po-haarlemmermeer.nl