Nieuws

Passend onderwijs Haarlemmermeer
De ontwikkelgesprekken komen er weer aan

De ontwikkelgesprekken komen er weer aan

25-04-2024
Binnen de gesprekkencyclus op de scholen zijn twee ontwikkelgesprekken opgenomen die gaan over passend onderwijs. In oktober/november het startgesprek en in april/mei het evaluatiegesprek.

Tijdens deze ontwikkelgesprekken zoomen we in op een aantal vaste thema’s:

  • basisondersteuning en extra ondersteuning
  • handelingsgericht werken (HGW) & werken met het onderwijs perspectief plan (OPP)
  • uitvoering van de zorgplicht bij in- en uitstroom van leerlingen
  • aanpak langdurig verzuim en thuiszitters   

Ook is er ruimte voor schoolspecifieke onderwerpen. Het doel van deze ontwikkelgesprekken is tweeledig:

  • borgen van bestaande routes en afspraken
  • input ophalen voor de verdere doorontwikkeling van de vaste thema’s

De intern begeleider en de directeur worden beiden uitgenodigd voor het gesprek. In afstemming met de scholen wordt informatie gedeeld met de directeur-bestuurder van het samenwerkingsverband. Deze informatie geeft input aan de ontwikkelgesprekken op bestuurlijk niveau in het kader van de kwaliteitszorg en het zicht op ontwikkeling.