Hier vindt u alle deelnemende scholen binnen het SWV Passend Onderwijs Haarlemmermeer. De informatie die u aantreft geeft weer hoeveel kinderen er in dat schooljaar geteld zijn en welke ondersteuning er geboden is in de vorm van Leerling gebonden financiering.
​U kunt verschillende filters kiezen waarmee u specifieke informatie getoond krijgt. De ondersteuning zoals onderverdeeld in Cluster 1 t/m 4 geven de verschillen in ondersteuning aan zoals die voorheen vanuit het Speciaal onderwijs gegeven is.