Onderwijsinhoud

Printvriendelijke versie

Het samenwerkingsverband voor Passend onderwijs Haarlemmermeer, heeft haar onderwijsinhoudelijke koers vastgelegd in het Ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan staat beschreven hoe er arrangementen voor ondersteuning gemaakt kunnen worden en wie daarbij betrokken kunnen worden. Dit kunnen uiteenlopende partijen zijn, omdat de basisgedachte is, dat elke situatie rondom een kind een specifieke aanpak nodig heeft. Het maken van deze ondersteuningsarrangementen gebeurt altijd in nauw overleg en in samenspraak met ouders, school en het kind.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ondersteuningsplan. Dit plan moet nog bij de gemeente, de schoolbesturen en de ondersteuningsplanraad vastgesteld worden. Zodra dit plan door alle partijen akkoord bevonden is, wordt deze op de website geplaatst. Houdt u het nieuws in de gaten. Hierin zullen we regelmatig over de voortgang van het proces berichten.