Nieuws

Nieuws passend onderwijs Haarlemmermeer

Datum: 19 januari, 2017 - 15:22
 Datum: woensdag 1 februari 2017, 19:30 tot 22:00 Locatie: Deltaweg 109, Hoofddorp, OBS de Optimist Onderwijsdebat: Kansen en uitdagingen in en om Haarlemmermeer Het afgelopen jaar hebben we gezien hoe onzekerheid en...
Datum: 6 oktober, 2016 - 15:06
 De invoering van passend onderwijs vraagt veel van schoolbesturen. Zij moeten er voor zorgen dat de betekenis van passend onderwijs zichtbaar wordt in de klas, in de interactie tussen leraren, leerlingen en hun ouders. Nu, twee jaar na...
Datum: 13 september, 2016 - 12:09
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor het volgen van de trainingen in het kader van "De Trein van boos naar middel". Geef je zo snel mogelijk op! Ga naar de "download bieb" en zoek in het journaal van mei 2016 welke dagen en tijden voor...
Datum: 27 juni, 2016 - 12:40
De negende voortgangsrapportage passend onderwijs gaat in op de recente ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Je kunt deze rapportage nu vinden in de download bieb. 
Datum: 2 februari, 2016 - 11:10
Afgelopen 19 januari is het nieuwjaarsevent van het samenwerkingsverband geweest in de Jopenkerk in Hoofddorp. Een groot succes! Vanuit alle hoeken hebben mensen hun verhaal verteld. Meestal succesverhalen met ondersteuning van allerlei...
Datum: 17 december, 2015 - 15:10
Vanuit autisme bekeken heeft een nieuwe checklist gemaakt voor scholen. Hierdoor kan gekeken worden hoe goed de school is uitgerust om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te ondersteunen. Leerlingen met autisme dienen als graadmeter in...
Datum: 8 december, 2015 - 11:27
 In veel regio's is een beweging op gang gekomen wat het passend onderwijs betreft. Hierdoor lukt het vaker om kinderen een passende plek te bieden, veelal in het reguliere onderwijs. In de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs, die...

Pagina's

Nieuws passend onderwijs

Datum: 16 juli, 2018 - 11:38

Steeds meer gemeenten laten kinderen in het speciaal onderwijs die voorheen afhankelijk waren van leerlingenvervoer zelfstandig reizen.

Kinderen volgen daarvoor een...

Datum: 16 juli, 2018 - 11:38

Weigeren mee te doen, grof taalgebruik of clownesk gedrag. Het zijn voorbeelden van externaliserend probleemgedrag die passend onderwijs tot een grote uitdaging maken. ‘Als je inzoomt, gaat...

Datum: 16 juli, 2018 - 11:38

Het kreeg eerder veel aandacht en ook de Onderwijsinspectie staat erbij stil: het speciaal onderwijs is voor het eerst in jaren landelijk een klein beetje gegroeid. Wie inzoomt op de...

Datum: 16 juli, 2018 - 11:38

De resultaten van een inventariserend onderzoek naar de stand van zaken en ambities binnen samenwerkingsverbanden po en vo zijn gepubliceerd op de website van...

Datum: 16 juli, 2018 - 11:38

Minister Slob wil de wet wijzigen om regio’s meer ruimte te geven aan te sluiten bij de behoefte van leerlingen in de regio en de middelen voor lwoo en pro op basis van deze behoefte te...

Pagina's