Nieuws

Nieuws passend onderwijs Haarlemmermeer

Datum: 19 januari, 2017 - 15:22
 Datum: woensdag 1 februari 2017, 19:30 tot 22:00 Locatie: Deltaweg 109, Hoofddorp, OBS de Optimist Onderwijsdebat: Kansen en uitdagingen in en om Haarlemmermeer Het afgelopen jaar hebben we gezien hoe onzekerheid en...
Datum: 6 oktober, 2016 - 15:06
 De invoering van passend onderwijs vraagt veel van schoolbesturen. Zij moeten er voor zorgen dat de betekenis van passend onderwijs zichtbaar wordt in de klas, in de interactie tussen leraren, leerlingen en hun ouders. Nu, twee jaar na...
Datum: 13 september, 2016 - 12:09
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar voor het volgen van de trainingen in het kader van "De Trein van boos naar middel". Geef je zo snel mogelijk op! Ga naar de "download bieb" en zoek in het journaal van mei 2016 welke dagen en tijden voor...
Datum: 27 juni, 2016 - 12:40
De negende voortgangsrapportage passend onderwijs gaat in op de recente ontwikkelingen in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Je kunt deze rapportage nu vinden in de download bieb. 
Datum: 2 februari, 2016 - 11:10
Afgelopen 19 januari is het nieuwjaarsevent van het samenwerkingsverband geweest in de Jopenkerk in Hoofddorp. Een groot succes! Vanuit alle hoeken hebben mensen hun verhaal verteld. Meestal succesverhalen met ondersteuning van allerlei...
Datum: 17 december, 2015 - 15:10
Vanuit autisme bekeken heeft een nieuwe checklist gemaakt voor scholen. Hierdoor kan gekeken worden hoe goed de school is uitgerust om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte te ondersteunen. Leerlingen met autisme dienen als graadmeter in...
Datum: 8 december, 2015 - 11:27
 In veel regio's is een beweging op gang gekomen wat het passend onderwijs betreft. Hierdoor lukt het vaker om kinderen een passende plek te bieden, veelal in het reguliere onderwijs. In de achtste voortgangsrapportage passend onderwijs, die...

Pagina's

Nieuws passend onderwijs

Datum: 17 april, 2018 - 13:47

Niet alleen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften, maar alle leerlingen profiteren van inclusief onderwijs. Dat is de conclusie van het proefschrift ‘Inclusive education in the Netherlands’...

Datum: 17 april, 2018 - 13:47

Ongeveer vijftig scholen in het primair (speciaal) onderwijs kunnen vanaf 15 januari aanstaande alvast een eerste financieel steuntje in de rug krijgen om een begin te maken met de verlaging van...

Datum: 17 april, 2018 - 13:47

Vier jaar na de invoering van passend onderwijs vinden steeds meer leerlingen een passende plek op een reguliere school en is de aandacht voor thuiszitters toegenomen.

Veel scholen zoeken...

Datum: 17 april, 2018 - 13:47
Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft een gratis online cursus ontwikkeld over de psychische gezondheid bij jongeren. Deze zogenaamde MOOC (Massive Open Online Course) is speciaal gericht...
Datum: 17 april, 2018 - 13:47

Friesland wil per schooljaar zo’n 25 kwetsbare leerlingen laten doorstromen van praktijkonderwijs naar mbo. Om dat voor elkaar te krijgen, gaan 7 scholen voor praktijkonderwijs en 3...

Pagina's